LESSON 29: Đảo ngữ với nhóm từ kết hợp sau “Only”

Công thức: Phrase with “Only” + trợ động từ + S + V…

Only then (chỉ đến lúc đó)

Only in this/ that way (chỉ bằng cách này/ đó)

Only by + Ving/ Noun (chỉ bằng cách)

Only with + Noun (chỉ với)

Only in + adv of time/ place (chỉ ở thời gian/ địa điểm)

Only after + Noun/ clause (chỉ sau khi)

Only when + Clause (chỉ đến khi) = Not until

Only if + Clause (chỉ khi, nếu)

Với “only after”, “only when”, “only if”: khi trong câu có 2 mệnh đề thì dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai.

Ví dụ:

Only then did I understand the problem. (Chỉ một lúc sau tôi đã hiểu được vấn đề).

Only by practicing English every day can you speak it fluently. (Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy được).

Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed. (Chỉ với sự đồng ý của tất cả mọi người thì chúng ta mới hy vọng thành công).

Only in central Vietnam have I seen such scenery like that. (Chỉ ở miền Trung Việt Nam tôi mới thấy cảnh như thế).

Only after all guests had gone home, could we relax. (Chỉ sau khi tất cả khách về nhà, chúng tôi mới có thể nghỉ ngơi).

Only when he is here, does he speak Chinese. (Chỉ khi ông ta ở đây, ông ta mới nói tiếng Trung Quốc).

Only if you tell me the truth, can I forgive you. (Chỉ khi bạn nói cho tôi sự thật, tôi mới có thể tha thứ cho bạn).

Lưu ý:

Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau “only”) thì trong câu không có đảo ngữ.

Ví dụ:

Only he can speak English. (Chỉ có anh ấy có thể nói tiếng anh).

Only the special members can enter the club on Sundays. (Chỉ các thành viên đặc biệt mới có thể tới câu lạc bộ vào chủ nhật).

 

Exercise: Rewrite the following sentences using inversion with “Only…”

1. Tom only understood the meaning of the moment when he saw his wife’s face.

2. I realize only then that I had lost my keys.

3. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

4. You can solve this puzzle only by guessing.                                 

5. I would accept this position only if everybody agreed.

6. This machine works only in this way.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s