LESSON 27: Câu điều kiện và đảo ngữ

Đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nào đó trong câu.

Đảo ngữ trong câu điều kiện được áp dụng cho mệnh đề “If” với các chữ “should” trong câu loại 1, “were” trong câu loại 2 và “had” trong câu loại 3. Các từ này được đảo lên trước chủ ngữ để thay thế cho “If”. Trong thực tế, ta thường thấy đảo ngữ ở câu điều kiện loại 2 và 3 hơn là câu loại 1.

Các dạng câu điều kiện

Cấu trúc câu điều kiện

Đảo ngữ

Loại 1: Tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. If + S1 + V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)

 

E.g: If you should meet her, please ask her to call me at once.

Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)

 

E.g: Should you meet her, please ask her to call me at once.

Loại 2: Tình huống giả định, không thể xảy ra ở hiện tại, không có thực ở hiện tại. If + S1 + V (quá khứ), S2 + would/might/could… + V (infinitive)
E.g: If I were you, I would not do such a rude thing.
Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V (infinitive)

 

E.g: Were I you, I would not do such a rude thing.

Loại 3: Tình huống trái thực tế trong quá khứ. If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle

 

E.g: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded.

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participle

 

E.g: Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.

 

Exercise: Rewrite the following sentences:

1. I am not clever, so I won’t be a doctor. -> Were…

2. John was sick because he ate much cake. -> Had…

3. Mrs. Hoa is too old, so she can’t apply for the job. -> Were…

4. I didn’t have the money, so I didn’t buy a new suit. -> Had…

5. But for the weather, we would go on holiday. -> Were…

Advertisements

One thought on “LESSON 27: Câu điều kiện và đảo ngữ

 1. Thương Trần:
  1. Were I clever, I should be a doctor.
  2. Had John not eaten much cake, John would have not been sick.
  3. Were Hoa not too old, She could apply for the job.
  4. Had I had the money, I would have bought a new suit.
  5. Were the weather beautiful, we would go on holiday.

  Answer:

  1. If I were clever, I would be a doctor.
  -> Were I clever, I would be a doctor.
  2. If John hadn’t eaten much cake, he would not have been sick.
  -> Had John not eaten much cake, he would not have been sick.
  3. If Mrs. Hoa were younger, she could apply for the job.
  -> Were Mrs. Hoa younger, she could apply for the job.
  4. If I had had the money, I could have bought a new suit.
  -> Had I had the money, I could have bought a new suit.
  5. If it weren’t for the weather, we would go on holiday.
  -> Were it not for the weather, we would go on holiday.
  But for = If it weren’t for sth/ sb.
  But for = If it hadn’t been for sth/ sb.
  (Nếu không vì điều gì).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s