Either…or… và Neither…nor…

 

1. Either… or… (Hoặc cái này hoặc cái kia)

–       Dùng với danh từ làm chủ ngữ: động từ chia theo danh từ làm chủ ngữ đứng gần nó hơn.

E.g: Either Tom or his younger brother has to close the door.

(Hoặc là Tom hoặc là em trai cậu ấy phải đóng cửa).

–       Dùng với danh từ làm tân ngữ

E.g: You can take either black hat or red one. (Bạn có thể lấy cái mũ đen hoặc đỏ).

–       Dùng với mệnh đề:

E.g: Either you apologize or I’ll say good bye to you. (Hoặc là anh xin lỗi hoặc là tôi sẽ nói lời chia tay).

2. Neither… or… (Không cái này và cũng không cái kia)

–       Dùng với danh từ làm chủ ngữ: động từ chia theo danh từ làm chủ ngữ đứng gần nó hơn.

E.g: Neither John nor his friends are going to cinema tonight.    

(Cả John và bạn của anh ấy đều không có dự định đi xem phim tối nay).

–       Dùng với động từ:

E.g: She can’t read and she can’t write either = She can neither read nor write.

(Cô ấy không thể đọc và cũng không thể viết).

–       Dùng với danh từ làm tân ngữ:

E.g: They can speak neither English nor French.

(Họ không thể nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp).

Lưu ý: Vì “neither… nor…” đã mang nghĩa phủ định nên khi chuyển từ câu phủ định sang câu sử dụng “neither… nor…” thì động từ không còn “not” nữa.

E.g: Lan doesn’t play game. Hoa doesn’t play game.

-> Neither Lan nor Hoa plays game.

Exercise:

Điền “neither…nor…” hoặc “either… or” vào chỗ trống trong câu 1 và 2.

Viết lại câu 3, 4 và 5 giữ nguyên nghĩa.

1. The two restaurants are very good. You can eat at ___ this ___ that one.

2. We were disappointed. ___ Lis ___ Robin came to our party.

3. Alcohol is bad our health and so are cigarettes.

-> Neither…

4. Both pink skirt and blue one are beautiful. You can wear one of them when going out with your friends.

-> You can wear…

5. Manh can’t understand English or Italian.

-> Manh understands…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s